Categories: Press Releases

Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral of the Ukrainian Orthodox Church of Canada Attends Community Meetings with Premier of Alberta, Federal Minister of Immigration (Edmonton, 20 March 2022) – Місцеблюститель Митрополичої Кафедри Української Православної Церкви в Канаді брав участь у зустрічах з громадою Прем’єра Альберти та Федерального Міністра Імміграції, Справ Біженців та Громадянства (Едмонтон, 20 березня 2022 р.)

His Grace Bishop Ilarion of Edmonton and Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral attended two gatherings, last week, initiated by the Premier of Alberta and the Federal Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship.

On Wednesday, 16 March, His Grace attended a community meeting at which the Premier of Alberta, Jason Kenney, addressed the Edmonton Ukrainian community with a message of support for and solidarity with Ukraine and her citizens. The Premier also spoke of funds dedicated to aid Ukraine during the war and support for anticipated refugees who make their way to Alberta. Government of Alberta Ministers Tyler Shandro (Justice and Solicitor General) and Kaycee Madu (Labour and Immigration) also made presentations.

The next day, 17 March, His Grace attended a meeting between Government of Canada Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship, Sean Fraser, and Edmonton Ukrainian community leaders, held in the Cultural Centre of the Ukrainian Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. Minister Fraser spoke about the measures his ministry is taking to allow for smooth and large-scale intake of refugees from Ukraine into Canada. This encounter was particularly interesting, because Minister Fraser spoke of concrete measures resulting from changes to immigration policy announced earlier that day. There was an opportunity to pose questions to Minister Fraser. In particular, His Grace was pleased to hear that – should the need arise – reception of potential clergy to Canada from Ukraine has become much more straightforward, as a result of the new measures. Following the meeting, His Grace had an opportunity to speak directly to the Minister, for a brief moment.

Communication Committee
Ukrainian Orthodox Church of Canada


Минулого тижня, Преосвященніший Іларіон, Єпископ Едмонтонський та Місцеблюститель Митрополичої Кафедри, брав участь у двох зустрічах, які були зорганізовані ініціативою Прем’єра Альберти й Федерального Міністра Імміграції, Справ Біженців та Громадянства.

У середу, 16 березня, Його Преосвященство був присутній на громадському заході, під час якого Прем’єр Альберти, Джейсон Кенні, звернувся до Едмонтонської Української громади зі словом підтримки й солідарності з Україною та її громадян. Прем’єр Альберти також говорив про фонди, видані провінційним урядом Альберти для помочі Україні під час війни з Російською Федерацією, і згадав про сприяння передбаченій імміграції до Альберти біженців з України. Міністр Юстиції та Генеральний прокурор Альберти, Тайлер Шандро, і Міністр Праці й Імміграції, Кейсі Маду також звертались до зібрання громади.

Наступного дня, 17 березня, Преосвященніший Владика був присутній на зустрічі між Федеральним Міністром Імміграції, Справ Біженців, та Громадянства, Шоном Фрейзером, та лідерами Едмонтонської Української громади. Зустріч відбулася в культурному центрі Українського Православного кафедрального собору Св. Іоана Хрестителя. Міністр Фрейзер дав пояснення про заходи його міністерства, метою котрих є сприяти плавному процесові широкомаштабного прийняття біженців з України в Канаду. Зустріч була цікавою через факт, що Міністер Фрейзер презентував конкретні речі, які виходили безпосередньо зі заходів об’явленими його міністерством того-ж дня. Після презентації, присутні мали нагоду почути відповіді міністра на їхні запитання. Зокрема було приємно почути що, результатом нових заходів міністерства, прийняття духовенства для служіння в УПЦК – якщо виникне така потреба – стала набагато простішою чим раніше. Після громадської зустрічі, Преосвященніший Владика мав нагоду на хвилинку поспілкуватись безпосередньо з Міністром Фрейзером.

Комісія комуіцації
Української Православної Церкви в Канаді