Categories: Press Releases

АРХІПАСТИРСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИЧОЇ КАТЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КАНАДИ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ЗБІРКИ НА СВЯТО ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВ’Я ТА ЩОДО ПРОХАНЬ І МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ В ЧАС ВІЙНИ І ПРО ЧИТАННЯ АКАФІСТІВ ПІД ЧАС СВЯТОГО І ВЕЛИКОГО ПОСТУ/ ENCYCLICAL FROM THE LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA REGARDING A SPECIAL COLLECTION ON THE SUNDAY OF ORTHODOXY, PETITIONS & PRAYER FOR UKRAINE IN TIME OF WAR & READING OF AKATHISTS DURING THE HOLY & GREAT FAST

АРХІПАСТИРСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИЧОЇ КАТЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КАНАДИ
ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ЗБІРКИ НА СВЯТО ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВ’Я ТА ЩОДО ПРОХАНЬ І МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ В ЧАС ВІЙНИ І ПРО ЧИТАННЯ АКАФІСТІВ ПІД ЧАС СВЯТОГО І ВЕЛИКОГО ПОСТУ

10 березня 2022 р.

Ваше Преосвященство!
Всечесні отці!
Члени Консисторії і її Президії! Возлюблені у Христі брати і сестри!

Перша неділя Святого і Великого Посту, яка припадає на 13 березня 2022 р., знаменує собою радісне святкування празника Торжества Православ’я — перемоги правди над неправдою та відновлення належного почитання святих ікон у святій Православній Христовій Церкві. Цього року це також трагічний день (якщо, Російська Федерація не припинить до того дня свою несправедливу і диявольську війну проти нашої і наших предків улюбленої Батьківщини–України), бо він знаменуватиме вже двадцятий день, відколи українці змушені жити за умов жахів і нелюдської жорстокості, спричинених російською агресією. На ознаку нашої допомоги Україні і як свідчення нашого переконання у перемозі України над російськими нападниками, я благословляю всі парафії Української Православної Церкви Канади зробити під час відправлення Божественної Літургії і Вечірні Торжества Православ’я 13 березня 2022 р. спеціальну грошову збірку, кошти з якої підуть на гуманітарну допомогу Україні. Я заохочую кожну парафію перерахувати зібрані гроші на рахунок «Фундації Канада-Україна» і повідомити мені про суму зібраних коштів електронною поштою.

Також, я благословляю виголошення духовенством «Прохань за Україну і її людей у час війни» і «Молитви за Україну» (див. у додатку) під час відправлення кожної Божественної Літургії (включно Літургій Раніше Освячених Дарів) починаючи з Першої неділі Святого і Великого Посту. Ці прохання слід додавати до Усердної єктенії після прохання «Ще молимося за Боголюбиву і Богом бережену країну нашу, Канаду…». Молитву слід читати відразу після завершення Усердної Єктенії після виголосу зі вставкою : «Ще і ще раз, з умілінням наших сердець, Господеві помолимось!» (Хор: «Господи помилуй»).

Крім цього, протягом всього Святого і Великого Посту я благословляю щотижня (якщо можливо) читати Акафіст Страстям Господнім або Акафіст Пресвятої Богородиці.

Возлюблені у Христі! Завдяки нашим посиленим молитвам ми доведемо наше гаряче бажання нести у собі Світло Христове і бути духовними воїнами на благо миру, невтомними працівниками святості у цьому занепалому і гріховному світі. Отже, піднесімо смиренно наші молитви Господу Богу нашому за спасіння благочестивих і Боголюбивих братів і сестер наших в Україні щоби мир, правда, справедливість і воля невдовзі перемогли у давній і славній землі Київської Руси-України!

Молитвами Пресвятої Богородиці «Боже великий, єдиний, нам Україну храни!»

З архипастирською любов’ю у Господі Ісусі Христі до всіх вас ,
Іларіон, єпископ Едмонтону і Західної єпархії Місцеблюститель Митрополичої катедри


ENCYCLICAL
FROM THE LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA
REGARDING A SPECIAL COLLECTION ON THE SUNDAY OF ORTHODOXY, PETITIONS & PRAYER FOR UKRAINE IN TIME OF WAR & READING OF AKATHISTS DURING THE HOLY & GREAT FAST

10 March 2022

Your Grace!
Reverend Presbyters & Deacons!
Members of the Consistory Board & Presidium!

Beloved & Faithful Brothers & Sisters in Christ!

Sunday, 13 March 2022, the 1st Sunday of the Holy and Great Fast, marks the joyous commemoration of the Triumph of Orthodoxy – the victory of truth over falsehood and the restoration of icons to their proper place of veneration in the Holy Orthodox Church of Christ. Tragically (assuming the Russian Federation will not cease its unjustified and unprovoked evil attack upon our beloved ancestral homeland, Ukraine) this day will also mark the eve of the 20th day Ukrainians will be living with the horrors and inhumane brutality of Russian aggression. As a symbolic gesture of our support and belief in Ukraine’s triumph over the Russian aggressor, I bless all congregations of the Ukrainian Orthodox Church of Canada to organize a specific goodwill collection on Sunday, 13 March 2022, during the Divine Liturgy and during Sunday of Orthodoxy Vespers, for humanitarian aid for Ukraine. Each congregation is instructed to hand over the funds collected to the Canada-Ukraine Foundation, and email to me the sum collected in your congregation.

Additionally, I bless the attached “Petitions for Ukraine & Her People in Time of War” and “Prayer for Ukraine” to be read by our clergy during every Divine Liturgy (including the Liturgy of Presanctified Gifts), commencing the 1st Sunday of the Holy and Great Fast. The petitions shall be added to the Litany of Fervent Supplication, following the petition, “Again we pray for our God-loving and God-protected country, Canada…”. The prayer shall be read immediately following the Litany of Fervent Supplication, preceded by entoning, “Again and again, with tenderness of our hearts, let us pray to the Lord! (Choir: Lord, have mercy!).

Additionally, for the duration of the Holy and Great Fast, I bless the regular reading (weekly, where this is possible) of either the Akathist to the Passions of Christ or the Akathist to the Most-Holy Theotokos.

Beloved in Christ! Through these amplified efforts of prayer, we will manifest our enduring determination to continue to be bearers of the Light of Christ and warriors for peace, and workers for holiness in this fallen, sinful world. Let us humbly offer these prayers to the Lord, our God, for the salvation of our pious and God-loving brothers and sisters in Ukraine; that peace, truth, justice and freedom may soon prevail in the ancient and glorious lands Kyivan Rus’-Ukraine!

Through the prayers of the Most Holy Theotokos, “O, Great One – Only God! Protect our Ukraine!”

With archpastoral affection in Christ, the Lord,
Ilarion, Bishop of Edmonton & the Western Eparchy Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral