St. Michael Parish of UOCC in Regina

Irena Tiurmenko

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ВИМІРІ ПРАВОСЛАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА

Ірина ТЮРМЕНКО

У доповіді Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) (1882-1972) представлений як засновник української культурологічної школи, з якою пов’язується початок цілісного і системного вивчення української культури. Простежується еволюція поглядів вченого щодо походження, розвитку, структури та механізмів функціонування національної культури.

Наріжною ідеєю у концепції Митр. Іларіона стало визначення характерних рис та особливостей українського культурно-історичного типу, формування якого дослідник пов’язував з Українською Православною Церквою. Іван Огієнко (Митр. Іларіон) підкреслював, що вся українська культура – це культура православна. Вона створена Українською православною церквою, яка протягом тривалого часу була основою, на якій творилося все національно-культурне життя. Те, що українська культура вижила не зважаючи на роки пригнічення її розвитку з боку інших держав, І.Огієнко відносив за рахунок досить сильно розвиненого релігійно-духовного стрижня, що протягом віків запобігав асиміляції та знищенню української культури. Саме церква відіграла провідну роль у збереженні й плеканні культурної та національно-державної традиції, що особливо виразно виявилося у XVI-XVIIІ ст. Митр. Іларіон довів, що культуротворча функція церкви не була втрачена за умов монголо-татарського нашестя та часів середньовіччя, у найтяжчі часи церква охороняла духовну рівновагу народу та виступала потужною підоймою його культурно-національних і державних сил.

Митр. Іларіон висвітлив внесок цілої плеяди українських церковних діячів у творення національної культури: преподобна Анна Всеволодівна, Іов Почаївський, митрополит Київський Петро Могила, Паісій Величковський, архімандрит Печерський Є.Плетенецький, архієпископ Чернігівський Лазар Баранович, архімандрит Чернігівський Й.Галятовський, архімандрит Печерський І.Гізель, архієпископ Г.Кониський, митрополит Ростовський Д.Туптало та багато ін. Сам митрополит Іларіон став достойним продовжувачем культуротворчих традицій українських православних діячів.