Categories: Press Releases

Православний Молитовник BIPA/ Orthodox Prayer Book – FAITH – Mobile App

Тo the glory of the Holy, Consubstantial, Life-Giving and Undivided Trinity.

This digital version of the prayer book “Faith”, originally published by Ecclesia Publishing in 2018, is blessed for upload and recommended as an application for use by the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada and for all Orthodox Christians to derive spiritual edification from its contents, and encouragement in nourishing their relationship with our Lord and Saviour, Jesus Christ.

The main features of this digital “Faith” prayer book include:

  • All texts of the original “Faith” prayer book in Ukrainian & English including the convenient “Paschalion” page.
  • “Light” and “Dark” themes;
  • Ability to adjust font size;
  • Text search;
  • Wonderful ornaments & graphics of the original “Faith” prayer book;

Blessed by ILARION, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy and the Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.


На славу Святій, Одноістотній, Животворчій, і Нероздільній Тройці.

Ця електронна версія молитовника “Віра”, вперше виданого друкарнею Ecclesia Publishing в 2018, є благословенною до публікації і рекомендованою до вжитку, вірним Української Православної Церкви в Канаді, а також всім православним християнам, які черпають духовне збагачення і заохочення до поглиблення звʼязку з нашим Господом і Спасителем, Ісусом Христом із вмісту молитовника.

Основні переваги цієї електронної версії “Віри” включають:

  • Повні тексти оригінального молитовника “Віра” українською та англійською включаючи зручне відображення сторінки “Пасхалія”;
  • “Світла” і “Темна” теми;
  • Можливість пристосувати розмір шрифту;
  • Пошук тексту;
  • Прекрасні орнаменти та мініатюри оригінального видання молитовника “Віра”;

Благословенно ІЛАРІОНОМ, Архиепископом Вінніпегу і Середньої Єпархії і Митрополитом Украïнської Православної Церкви в Канаді.

 

Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/faith-orthodox-prayer-book/id1607921931

Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faith.uoccwebsite_en