Categories: Orthodox Epistles, Press Releases

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ Єпископату Української Православної Церкви в Канаді у 2022 році Божому/The Paschal Epistle of The Ukrainian Orthodox Bishops of Canada in the Year of our Lord, 2022

English Below: 

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ Єпископату Української Православної Церкви в Канаді у 2022 році Божому 

Всечесному Духовенству, в Христі Дияконству, і всім вірним УПЦК 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Велика пасхальна радість нас сьогодні збирає під куполи храмів, щоб виголосити єдиними устами і єдиним серцем, що «Христос  Воскрес!  Воістину Воскрес!», даруючи нам життя вічне.  Улюблені во Христі , ми сьогодні радісно вітаємо  всіх вас із празником із празників  і торжеством із торжеств  – Воскресінням Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа це -перемога добра над злом, любові над ненавистю, смирення над гордістю, святості на гріхом, миру над війною. « Цей день сотворив Господь, – радіймо і веселімся в нім»( Псалом 118:24).   

Прикладом безмірної жертвенної любові  є неосяжна  любов Бога Отця, Який « так бо полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього не згинув, а мав життя вічне» ( Ів 3:16). Господь наш Ісус Христос з великої любові  «розп’ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований» ( Символ віри). Христос відкриваючи для нас нове життя говорив: «Любіть одне одного» – це найбільша із заповідей, яку ми сповідуючи, повинні старатись у своєму житті не просто декларувати, але й виконувати. Неможливо без любові щасливо прожити і дня, тому що «Бог є любов!», а «любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!» ( 1 Кор 13: 4-8) – ці певні прояви любові, які ми за прикладом Христа Спасителя повинні творити між собою як створені на образ і подобу Божу. 

 Ми воістину сьогодні виголошуємо, що «Христос смертю смерть подолав і тим що в гробах життя дарував» . Чуючи ці слова, ми не просто це розуміємо, що буде щось поза земним життям, ми усвідомлюємо що Господь всім нам дарує життя вічне . Христос стає людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті. Тому сьогодні празник празників, свято перемоги життям над смертю; свято перемоги Божої любові над гріхом. Сьогодні день великої і незбагненної радості. І тому в Пасхальній радості  скажемо один одному: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!». Хай ця радість Воскресіння  Христового буде в серці кожного не лише в мить, коли ми перебуваємо  на Пасхальному богослужінні, але нехай  буде в нашому серці  протязі всього нашого життя. 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Цей Великдень запам’ятається багатьом із нас, як Великдень особливо великих випробувань на тлі війни в Україні через військову агресію зі сторони Росії. «Ніхто більшої любові від тієї любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх» (Ів 15:13), тисячі українських воїнів з жертовної любові до рідної землі і народу стали на захист своєї Батьківщини, нехай Матір Божа  покриває їх Своїм  омофором, а тим воїнам, що поклали  своє життя за свій народ і рідну землю в день праведного Твого суду Боже подай вінці нетління. Ми молимося за невинних, мирних жертв страшних обстрілів і бомбардувань по всій Україні, де російський окупант приносить страждання, плач, біль, звіряче насильство, терор і смерті  як в Бучі і Маріуполі та інших містах і селах України.  Нехай  Господь дарує їм Царство небесне і вічну пам’ять!  Нехай світле Христове Воскресіння знищить усяке зло і дасть перемогу Україні в цей нелегкий для неї час в боротьбі з жорстоким окупантом. Бог у правді, а не в силі, а правда за нами і Україна обов’язково переможе, бо з нами Бог! 

Недавно Блаженнійший  Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній і єпископом Едмонтону Іларіон підписали угоду про фінансову допомогу для  гуманітарної місії  Православної  Церкві України, про це як можна  допомогти  для Православної Церкви України можна ознайомитись на веб-сайті нашої Церкви в прес-релізі від 8 квітня. Ми сердечно вам дякуємо за ваші щедрі пожертви, які вже зроблені чи будуть зроблені для нашої Церкви в Україні.  Нехай Всемилостивий Господь  воздасть всім вам за все добро, яке ви звершуєте!

  З святого Євангелія нам відомо, що першим привітанням нашого Господа своїм ученикам після Воскресіння були слова: «Мир вам!». Ці слова Він повторював  неодноразово і вони мають особливе значення. Своїм Воскресінням Бог дарує нам можливість прощення наших гріхів, примирення з Ним, а через Нього мир і гармонію з самим собою і з усім сотвореним світом.  В цю Пасху Христову 2022 року, коли Україна переживає найважчі випробування від часу її незалежності, ми з болем, тривогою і молитвою звертаємося до Воскреслого Господа з проханням дарувати перемогу над ворогом і мир багатостраждальному народу України, щоб наш народ після мук і страждань, яких він терпить, побачив світло святого Воскресіння на своїй землі у спокої. 

Христос Воскрес ! Воскресе Україна!

З архипастирським благословенням,

+ ІЛАРІОН

Єпископ Едмонтону і Західної єпархії

Місцеблюститель Митрополичої Катедри 

+ Андрій 

Єпископ Торонто і Східної єпархії


The Paschal Epistle of The Ukrainian Orthodox Bishops of Canada in the Year of our Lord, 2022

To the Reverend Clergy, the Deaconate in Christ, and all the faithful of the UOCC 

Christ is Risen!

It is the great joy of Pascha that brings us together today under the domes of these Holy Temples so that with one mouth and one heart we can proclaim “Christ is Risen!”  “Indeed He is Risen!”,  thereby granting us eternal life.  Beloved in Christ, today we joyfully greet all of you with the feast of Feasts and the Festival of of Festivals – the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. The Resurrection of the Lord is the victory of good over evil, love over hatred, humility over pride, holiness over sin, peace over war. “This is the  day the Lord  has made; let us rejoice and be glad in it.” (Ps.118:24)

The ultimate example of immeasurable sacrificial love is the love of God the Father, “For God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” (John 3;16) Our Lord Jesus Christ because of His great love “was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried” (The Symbol of Faith). Our Saviour  opened a new life for us, with the words: “Love one another.”  This is the greatest of the Commandments, which we must not just confess, but also keep in our lives. It is impossible to live a joyous day without love, because “God is love!”, And “ love suffers long and is kind, love does not envy; love does not parade itself; is not puffed up; does not behave rudely; does not seek its own; is not provoked; thinks no evil; does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth; bears all things, hopes all things, endures all things. Love never fails.” (1 Cor.13: 4-8) These are manifestations of love that we must create among ourselves, by following the example of Christ as created in the image and the likeness of God. 

 Today we truly declare that Christ “trampling down death by death, and those in the tombs, bestowing life”. Hearing these words, we not only understand that there is something beyond earthly life; we realize that the Lord gives us all eternal life. Christ becomes man in order for man to become God by Grace. Therefore, today is the Feast  of Feasts, a celebration of victory of life over death; the feast of the victory of God’s love over sin. Today is a day of great and incomprehensible joy. And so with the joy of Easter we will say to each other: “Christ is Risen! Indeed He is Risen”. May this joy of the Resurrection of Christ be in everyone’s heart not only at the moment when we are at the Easter services, but may it be in our hearts throughout our lives.

Reverend fathers, dear brothers and sisters! This Pascha od 2022 will be remembered by many of us as the Pascha of  great trials, set  against the background of the war in Ukraine due to military aggression by Russia. “Greater love has no one  than this, to lay down one’s  life for his friends” (John 15:13). Out of sacrificial love for their native land and people, thousands of Ukrainian soldiers defend their Motherland.  May the Holy Mother of God cover them with Her omophorion. On the day of His righteous judgment, may God grant the crown of immortality to those soldiers who laid down their lives for their people and for their native land. We pray for the innocent, peaceful victims of the terrible shelling and bombings throughout Ukraine, where the Russian occupier has brought suffering, weeping, pain, brutal violence, terror, and death as in Bucha and Mariupol and other cities and villages of Ukraine. May the Lord grant them the Kingdom of Heaven and memory eternal!  May the glorious Resurrection of Christ destroy all evil and give victory to Ukraine in this difficult time as she continues the fight against the cruel occupier. God is in the truth, not in power, and the truth is with us and Ukraine will definitely win, because God is with us!

His Beatitude Metropolitan Epiphany of Kyiv and All Ukraine and His Grace Bishop Ilarion of Edmonton recently signed an agreement on financial assistance for the humanitarian mission of the Orthodox Church of Ukraine. This information on how to help the Orthodox Church of Ukraine can be found on the website of UOC or the  UOCC Facebook page, in a press release dated April 8. We sincerely  thank you for your generous donations, which have already been made or will be made for our Church in Ukraine. May the All-Merciful Lord reward all of you  for all the good you do!

  In the Holy Gospel, we learn that the first greeting of our Lord Jesus Christ when He appeared to His disciples after His Resurrection was: “Peace be with you!” He repeated these words more than once  and they have great significance. By His Resurrection, the Lord gives us the possibility for our sins to be forgiven, to be reconciled to Him, and through Him to attain  peace and harmony with ourselves,neighbors  and with all creation in the  world. On this Easter of 2022, when Ukraine is going through the hardest trials since her independence, we turn to the Risen Lord to grant victory over the enemy and peace to the long-suffering people of Ukraine. With our collective pain and anxiety, we pray that our people may see the light of the Holy Resurrection on their land in peace after the torments and sufferings they have endured are still are enduring.

Christ is Risen!   

With Archpastoral blessings,

+ Ilarion

Bishop of Edmonton and the Western Eparchy, 

Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral

+ Andriy

Bishop of Toronto and the Eastern Eparchy